Οι Αξίες μας

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας αλλά και του τρόπου που εργαζόμαστε, σχεδιάζουμε και εξελισσόμαστε, βρίσκεται ο σεβασμός στην ανθρώπινη ποικιλομορφία, η ισοτιμία και η συμπερίληψη, η ενσυναίσθηση και η ομαδικότητα, η εκπαίδευση και ο εθελοντισμός.

Οι Αξίες  μας

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας αλλά και του τρόπου που εργαζόμαστε, σχεδιάζουμε και εξελισσόμαστε, βρίσκεται ο σεβασμός στην ανθρώπινη ποικιλομορφία, η ισοτιμία και η συμπερίληψη, η ενσυναίσθηση και η ομαδικότητα, η εκπαίδευση και ο εθελοντισμός.

Το Όραμά μας

Το Όραμά μας

Όραμα μας είναι μια κοινωνία όπου η αποδοχή της ανθρώπινης ποικιλομορφίας είναι δεδομένη και η αναπηρία γίνεται αντιληπτή ως αποτέλεσμα των εμποδίων που θέτει η κοινωνία στο άτομο και όχι ως εγγενής αδυναμία του ατόμου. Σε αυτή την κοινωνία όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα να ζήσουν όπως επιθυμούν αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας τις δυνατότητες τους.